Klubregler

 1. Ingen højrøstet tale under træningen.
 2. Er du i tvivl, spørg træneren, ikke sidemanden.
 3. Ingen forlader træningssalen uden trænerenstilladelse.
 4. Kommer du efter træningen er begyndt, melder du dinankomst til træneren.
 5. Mød altid til tiden.
 6. Vær altid opmærksom, når der gives instruktion.
 7. Hold øjeblikkelig op med at træne, når trænerenklapper i hænderne.
 8. Træn energisk og målbevidst.
 9. Træn aldrig andet end det der undervises i, det kanvære farligt.
 10. Det er forbudt at lege, løbe og råbe i omklædningsrummet.
 11. Det er forbudt at korrigere træneren under træningen.
 12. Hvis du er uenig med træneren i træningen undervejs, kan du henvende digefter træningen.
 13. Ved graduering og opvisning skal der bæres dragt og logo. Hvis man ikke har logo kan man tage kontakt til træn
 14. Du kan blive gradueret, hvis du har deltaget minimum 15 gange i træningenog godkendt af træneren.
 15. Der skal bukkes, når du går ind og ud af træningslokalet.
 16. Der skal bukkes for flaget ved træningens start og slutning.