Klubbens formål

Fomålet med Hvalsø Taekwondo Klub, er at udbrede kendskabet til og fremme interessen for TAEKWONDO blandt børn og unge samt styrke deres fysiske og psykiske selvkontrol.

Betingelse for at deltage:

  • Alder fra 7år.
  • Som medlem af klubben kan optages enhver uberygtet person.
  • Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden kan ikke optages.
  • Medlemmer der gør sig skyldig i ovenstående bliver ekskluderet af klubben.
  • Instruktøren kan udelukke et medlem fra træningen, hvis disciplinen ikke overholdes.